Κυρατζή Αναστασία
Καθηγήτρια Σεισμολογίας
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998486
E-mail: kiratzi@geo.auth.gr

Πλήρες CV

Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Εμπειρία πεδίου :
Εγκατάσταση και παρακολούθηση λειτουργίας δικτύων φορητών σεισμολογικών σταθμών με σκοπό τη μελέτη των σεισμοτεκτονικών ιδιοτήτων και της εξέλιξης σεισμικών ακολουθιών.

Διδακτική Εμπειρία :

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας, Φυσικής και Μαθηματικών του ΑΠΘ τα μαθήματα: «Εισαγωγή στη Σεισμολογία», «Θεωρία Μηχανικών ταλαντώσεων & Ελαστικά Κύματα», «Σεισμολογία».

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας τα μαθήματα: «Γεωφυσική της Ελλάδας», «Προχωρημένη Εφαρμοσμένη Σεισμολογία» και «Ενεργός Τεκτονική».

Βασική Εκπαίδευση - Μετεκπαιδεύσεις

1980

Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

1984

Διδακτορικό στη Γεωφυσική ( PhD )

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

1999

1997

1987

1985

 

University of Cambridge , Bullard Labs

CNRS - Sophia Antipolis

Pennstate University

University of Cambridge , Bullard Labs

 

Visiting Research Scientist

Visiting Research Scientist

Visiting Research Scientist

Visiting Research Scientist

 

United Kingdom

France

USA

United Kingdom

 

Ακαδημαϊκές θέσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΗ

2001-

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια Σεισμολογίας

1994-2000

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεισμολογίας

1989-1994

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγήτρια Σεισμολογίας

1985-1989

Αριστοτέλειο Παν . Θεσσαλονίκης

Λέκτορας Σεισμολογίας

1982-1985  

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια

•  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (2002 - 2005)

•  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) (2003 – 2006)

•  Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Διακινδύνευσης στην Ελλάδα.

•  Μέλος της επιτροπής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST ( Action 625: 3 D    monitoring of Active Tectonic Structures ). 

•  Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας “ Active Tectonics ” του προγράμματος COST

•  1997 - 1998, 2011 - 2012 Διευθύντρια του τομέα Γεωφυσικής

•  2010 - 2013 Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γεωφυσικής

•  Μέλος του Editorial Board του Geophysical Journal of the Balkan Geophysical Society

•  Μέλος του Editorial Board του Turkish Journal of Earth Sciences

•  Μέλος του Editorial Board του Journal of Seismology (2004 -)

Ερευνητική Δραστηριότητα

1. Υπολογισμός της αναμενόμενης σεισμικής κίνησης σε επιλεγμένες θέσεις
2. Επίδραση εδαφικών συνθηκών στην ισχυρή κίνηση
3. Μελέτη της διαδικασίας διάρρηξης και της ολίσθησης πάνω σε ρήγμα
4. Υπολογισμός των παραμέτρων των σεισμικών εστιών με συνθετικά σεισμογράμματα
5. Υπολογισμός των παραμέτρων των σεισμικών εστιών με φασματική ανάλυση
6. Μελέτη σεισμικών ακολουθιών
7. Σεισμοτεκτονική μελέτη του ευρύτερου ελληνικού χώρου
8. Πεδίο παραμόρφωσης του ανώτερου φλοιού - σύγκριση με γεωδαιτικά
9. Μηχανισμοί γένεσης σεισμών και πεδίο τάσεων
10. Παραμόρφωση της καταδυόμενης λιθόσφαιρα με πεπερασμένα στοιχεία

Μέλος: Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Γωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ένωση Ελλήνων Γεωφυσικών, Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών , Αμερικανική Σεισμολογική Ένωση, Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση, Ευρωπαϊκή Γεωφυσική Ένωση