ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Σεισμολογικός Σταθμός του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1978 και υπάγεται στον Τομέα Γεωφυσικήςτου Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
Αποτελεί τον κεντρικό σταθμό ενός
Δικτύου 48 τηλεμερτικών σταθμών (2018), το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το προσωπικό του Σεισμολογικού Σταθμού αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. και εξειδικευμένους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείρηση σεισμολογικών θεμάτων, αλλά και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Γεωφυσικής.

   Seismological Station AUTh
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Κύρια αποστολή του Σεισμολογικού Σταθμού είναι η συνεχής, σε 24ωρη βάση, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας του ελλαδικού χώρου και των γύρω περιοχών, καθώς και η ενημέρωση της πολιτείας, των ΜΜΕ και του κοινού σε θέματα σεισμών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, ο Σεισμολογικός Σταθμός του Α.Π.Θ. και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχουν την ευθύνη για την έκδοση κοινής ανακοίνωσης μετά τη γένεση σεισμών που γίνονται αισθητοί στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.
  Seismological Station AUTH
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο Σεισμολογικός Σταθμός του Α.Π.Θ. προωθεί συνεργασίες σε θέματα σεισμολογικού ενδιαφέροντος με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Επίσης, αποτελεί πηγή ενημέρωσης των διεθνών σεισμολογικών κέντρων σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα όχι μόνο της περιοχής της Μεσογείου (αποστολή, κατά μέσο όρο, 800 αναλύσεων σεισμών ανά μήνα στα διεθνή σεισμολογικά κέντρα, άμεση ενημέρωση και διάθεση δεδομένων σε περίπτωση σημαντικών σεισμών), αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
  Seismological Station AUTh
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Σεισμολογικού Σταθμού στην ενημέρωση του κοινού σε περιπτώσεις αισθητών σεισμών. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής εκδίδονται ανακοινώσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι οποίες περιλαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανή εξέλιξη σεισμικών εξάρσεων.
Επιπρόσθετα, στο Σεισμολογικό Σταθμό πραγματοποιούνται ξεναγήσεις και ομιλίες, με στόχο την εξοικείωση κυρίως των παιδιών με το φαινόμενο των σεισμών και την κατά συνέπεια καλύτερη προστασία τους από αυτούς.
 Seismological Station AUTh 

| Αρχική Σελίδα |