ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Επιλέξτε περιοχή...  

Οι σεισμοί εμφανίζονται με καθυστέρηση καθώς προέρχονται από manual επεξεργασία από σεισμολόγο του Εργ. Γεωφυσικής Α.Π.Θ.

* Οι σεισμοί στους καταλόγους και τους χάρτες αναφέρονται σε ώρα GMT (Greenwich Mean Time)

* Στους καταλόγους παρουσιάζονται αποκλειστικά οι σεισμοί με μέγεθος Μ>=2.0