ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕΙΣΜΩΝ

Σημείωση 1: Από τον Οκτώβριο του 2007 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού εκδίδονται σε μορφή GSE2.0

Σημείωση 2: Από τον Ιανουάριο του 2011 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού περιέχουν σεισμούς με μέγεθος Μ>2.0.

Σημείωση 3: Από τις 13 Μαΐου του 2019 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού εκδίδονται σε μορφή AUTOLOC3.

 

2012 2013 2014
2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023  


1995


1996


1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


2005

2006

2007
δελτία σε μορφη GSE2.0

2008

2009

2010

2011 Δελτία με σεισμούς μεγέθους Μ>2.0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
δελτία σε μορφη AUTOLOC3
 

2020

2021

2022

2023
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

 

 

Παρακαλούμε, όταν κάνετε χρήση δεδομένων από την ιστοσελίδα μας να κάνετε αναφορά της πηγής ως ακολούθως:

Permanent Regional Seismological Network operated by the Aristotle University 
of Thessaloniki, doi:10.7914/SN/HT

Για περισσότερες πληροφορίες http://dx.doi.org/doi:10.7914/SN/HT

 

 

Σημείωση 1: Από τον Οκτώβριο του 2007 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού εκδίδονται σε μορφή GSE2.0.

Σημείωση 2: Από τον Ιανουάριο του 2011 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού περιέχουν σεισμούς με μέγεθος Μ>2.0.

Σημείωση 3: Από τις 13 Μαΐου του 2019 τα δελτία του Σεισμολογικού Σταθμού εκδίδονται σε μορφή AUTOLOC3.

 


Εκτός από το δελτίο με τους σεισμούς που αναλύθηκαν, για κάθε μήνα παρέχεται
και ένα αρχείο "Πρόσθετων Φάσεων" με φάσεις που αντιστοιχούν σε μακρινούς σεισμούς (LD) ή σε σεισμούς για τους οποίους
δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός εστιακών παραμέτρων (ID).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
 
δελτία σε μορφη AUTOLOC3
 

2020

2021

2022

2023
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

 

| Αρχική Σελίδα |