Γαλάνης Οδυσσέας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991421
E-mail: ogalanis@geo.auth.gr
www: http://geophysics.geo.auth.gr/~ogalanis
Skype: odysseus.galanis


Google Scholar
Προσωπική ιστοσελίδα 
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1998)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2000)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογίας, Α.Π.Θ. (2010)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • 2005 Τμήμα Γεωεπιστημών, Πανεπιστήμιο Princeton, Η.Π.Α.
 • 2004 EMSC-CSEM, Bruyères-le-Châtel, Γαλλία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Διαχείριση Σεισμολογικών Δεδομένων
 • Λειτουργία Σεισμολογικών Δικτύων
 • Προσδιορισμός Επικέντρων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2016 - σήμερα: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (μέλος Ε.ΔΙ.Π.)
 • 2012 - 2016: Orfeus Data Center, KNMI, De Bilt, Κάτω Χώρες (Σεισμολόγος – Προγραμματιστής)
 • 2006 - 2016: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ)
 • 2000 - 2006: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (επιστημονικός συνεργάτης)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 3 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2019 - σήμερα)
 • 1 μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2020 - σήμερα)
 • 7 εργαστήρια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (1998 - σήμερα)