Δρ. Οδυσσέας Γαλάνης

ORCID ID: 0000-0001-8056-3388
Scopus Author Identifier: 6505946011
Google Scholar: Ih1D5cQAAAAJ
GitHub: ogalanis

Ατομικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Γαλάνης Οδυσσεύς
Ημερομηνία γέννησης: 04/12/1974
Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Εθνικότητα: Ελληνική

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 23109 9 1421, +30 6973058155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ogalanis [παπάκι] geo [τελεία] auth [τελεία] gr
Skype: odysseus.galanis

Άλλα στοιχεία

Είμαι έγγαμος, με ένα παιδί.

Εκπαίδευση

12/2001 – 06/2010: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογία, Α.Π.Θ.

Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής ήταν “Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων στον υπολογισμό σεισμικών επικέντρων και στη σεισμική τομογραφία” και επιβλέπων καθηγητής μου ήταν ο Κ. Παπαζάχος, Καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας του Α.Π.Θ. Για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής μου χορηγήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" η υποτροφία έρευνας "Ηράκλειτος" με διάρκεια από 8/11/2002 εως 7/5/2005.

10/1998 – 12/2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γεωφυσική, Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Το θέμα της διατριβής ειδίκευσης ήταν “Πιθανολογικός προσδιορισμός της σεισμικότητας των περιοχών του Μεξικού, της κεντρικής και νότιας Αμερικής με τη μέθοδο Bayes” και επιβλέπων καθηγητής μου ήταν ο Θ. Τσάπανος, Καθηγητής Σεισμολογίας. Απέκτησα το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με βαθμό “Άριστα” (8,75)

10/1992 – 03/1998: Πτυχίο Γεωλογίας, Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Ο βαθμός του πτυχίου μου ήταν “Λίαν Καλώς” (7,12). Κατά το τρίμηνο 3-5/1996 επισκέφθηκα τον Τομέα Γεωδυναμικής και Τεκτονικής του Τμήματος Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Uppsala της Σουηδίας, με χρήση του κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

σήμερα: Φοιτητής του Τμ. Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Τον Ιανουάριο του 2001 εγγράφηκα στο Τμήμα Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. μετά από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις. Έχω επιτύχει στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων και για τη λήψη πτυχίου εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (βρίσκεται σε εξέλιξη).

Επαγγελματική εμπειρία

2000 - σήμερα: Σεισμολογικός Σταθμός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2016-σήμερα (μέλος Ε.ΔΙ.Π.) και 2006-2016 (υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ):

Τα κύρια καθήκοντά μου, εκτός από το διδακτικό, το επιστημονικό-ερευνητικό και το διοικητικό έργο, είναι: Η ρύθμιση, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τους συνεργάτες του σεισμολογικού δικτύου του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ρύθμιση, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων αυτόματου υπολογισμού επικέντρων και μεγεθών σε πραγματικό χρόνο. Η ρύθμιση, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων αυτόματης αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS με πληροφορίες για την τρέχουσα σεισμικότητα σε επιλεγμένους παραλήπτες. Η συμμετοχή στις 12ωρες και εβδομαδιαίες υπηρεσίες του Σεισμολογικού Σταθμού. Αυτό συμπεριλαμβάνει: Υπολογισμό των επικέντρων και μεγεθών των σεισμών σε συνεργασία με την ομάδα σύνταξης του μηνιαίου δελτίου σεισμικότητας. Ενημέρωση των αρχών, των ΜΜΕ και των υπόλοιπων πολιτών για τη σεισμικότητα, στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων. Τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του δικτύου σεισμογράφων του Α.Π.Θ. και του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Την επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο και τον υπολογισμό επικέντρων και μεγεθών των σεισμών σε ημέρες και ώρες που δεν καλύπτονται από τις 12ωρες υπηρεσίες σε περίπτωση αισθητού σεισμού. Συμμετοχή σε ξεναγήσεις μαθητών, φοιτητών και άλλων επισκεπτών του Σεισμολογικού Σταθμού, και σε άλλες δράσεις ενημέρωσης του κοινού και προβολής του έργου του Σεισμολογικού Σταθμού, του Τμήματος Γεωλογίας και του Α.Π.Θ.

2000-2006 (επιστημονικός συνεργάτης):

Ως επιστημονικός συνεργάτης συμμετείχα σε ερευνητικά προγράμματα, στη συνεπικουρία στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και στις 12ωρες και εβδομαδιαίες υπηρεσίες του Σεισμολογικού Σταθμού.

2012 - 2016: Orfeus Data Center, KNMI, De Bilt, Κάτω Χώρες

Σεισμολόγος - Προγραμματιστής:

Ήμουν υπεύθυνος για τις καθημερινές λειτουργίες του κέντρου δεδομένων όπως η ρύθμιση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος συλλογής δεδομένων από τα μέλη του οργανισμού (60 - 70 σεισμολογικά δίκτυα, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Χώρο). Επίσης ήμουν υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία υπηρεσιών διαδικτύου για την παροχή σεισμολογικών δεδομένων. Συμμετείχα ως εκπρόσωπος του οργανισμού σε τεχνικές συναντήσεις με σεισμολόγους και προγραμματιστές από ιδρύματα-μέλη του οργανισμού.

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Μελέτες - Τεχνικές Αναφορές

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή στο διδακτικό έργο

Συμμετέχω στο διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Συγκεκριμένα, έχω συμμετάσχει στα παρακάτω

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Εργαστηριακά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Άλλες δεξιότητες

Γνώσεις Η/Υ

Χρήση και διαχείριση: Έχω μεγάλη ευχέρεια στη χρήση και διαχείριση (administration) ηλεκτρονικών υπολογιστών σε Linux, Unix, Windows, και σε μικρότερο βαθμό σε άλλα λειτουργικά συστήματα.
Προγραμματισμός: Γνωρίζω να προγραμματίζω σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, κυρίως Python, C, FORTRAN, Perl και σε μικρότερο βαθμό C++, Java, Basic και Pascal, τα διάφορα κελύφη (shells) του Unix/Linux και το κέλυφος του MS-DOS (batch programming). Επίσης γνωρίζω εξειδικευμένες γλώσσες όπως SQL για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και R για στατιστική επεξεργασία, όπως και τις γλώσσες των εφαρμογών Matlab, Mathematica και awk.
Εφαρμογές: Γνωρίζω τις περισσότερες εφαρμογές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε ένα τυπικό σύστημα Unix/Linux, και κυρίως όσες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού (επεξεργαστής κειμένου vim, μεταγλωττιστές, make), για τον έλεγχο εκδόσεων (Git), για την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία (Tex, LaTeX) και για τη σύνταξη χαρτών και γραφικών παραστάσεων (GMT). Γνωρίζω πολύ καλά και χρησιμοποιώ για πάνω από είκοσι έτη τις εφαρμογές του Microsoft Office όπως και άλλες εμπορικές εφαρμογές όπως οι Matlab, Mathematica και SPSS.
Τεχνολογίες ιστού: Γνωρίζω πως να κατασκευάζω δυναμικές ιστοσελίδες με τη χρήση HTML, CSS, PHP ή Perl και Javascript. Επίσης έχω στοιχειώδεις γνώσεις διαχείρισης διακομιστή (web server).
Εξειδικευμένο λογισμικό: Γνωρίζω πολύ καλά να διαχειρίζομαι και να χρησιμοποιώ τα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία σεισμολογικών δεδομένων, την ανταλλαγή τους σε πραγματικό χρόνο και τη διάθεσή τους μέσω υπηρεσιών διαδικτύου, όπως επίσης και έναν μεγάλο αριθμό σχετικών βοηθητικών εργαλείων. Συγκεκριμένα, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στο πακέτο SeisComP3, μεγάλη εμπειρία στο πακέτο Naqs Server και το λογισμικό ανάλυσης Atlas, και μικρότερη εμπειρία στο πακέτο Antelope.
Εργασίες υλικού μέρους: Γνωρίζω πολύ καλά να εκτελώ εργασίες υλικού μέρους, όπως συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αντικατάσταση τμημάτων ή συσκευών, σε προσωπικούς υπολογιστές.

Γλωσσομάθεια

Ελληνικά: Μητρική γλώσσα
Αγγλικά: Άριστη γνώση
Ολλανδικά: Στοιχειώδης γνώση