Ηλίας Φίκος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991420
E-mail: ifikos@geo.auth.gr

Research gate profile
Google Scholar
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1998)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2000)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωλογίας (Εφαρμοσμένη Γεωφυσική), Α.Π.Θ. (2010)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ηλεκτρικές, Ηλεκτρομαγνητικές και Σεισμικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης
 • Γεωφυσικες διασκοπήσεις στην υδρογεωλογία
 • Γεωφυσικες διασκοπήσεις στην αρχαιολογία
 • Γεωφυσικές διασκοπήσεις στην έρευνα πρώτων υλών
 • Περιβαλλοντική και γεωτεχνική γεωφυσική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1998 – 2006: Ελεύθερος Επαγγελματίας Γεωλόγος - Γεωφυσικός
 • 2003 – 2006: Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ’ α.ε.
 • 2006 - 2014: Ερευνητικό Προσωπικό, ΠΕ04 Περιβάλλοντος, στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
 • 2014 - σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή στη Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (από το 1999 έως σήμερα).
 • Συμμετοχή στη Διδασκαλία μαθημάτων του ΠΜΣ του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. .
 • Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών .
 • Άσκηση φοιτητών στο ύπαιθρο.