ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Επίθετο:Φίκος                                  Όνομα:Ηλίας

Ημερομηνία γέννησης:19 – 02 – 1975            Τόπος γέννησης:Θεσσαλονίκη , Ελλάδα

Εθνικότητα:Ελληνική                                   Οικογενειακή κατάσταση:Άγαμος

Επάγγελμα:Γεωλόγος-Γεωφυσικός

Διεύθυνση κατοικίας:Ζωγράφου 4, ΤΚ 57010, Πεύκα - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:231-0-463930, 231-0-268883                                     κιν: 6974 497861

E-mail: ifikos@geo.auth.gr, ifikos@anatoliki.gr

 

Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. (Μαρτιος 2002 Μάϊος 2003)

 

Σπουδές:

 

1993-1998                 Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. (Βαθμός πτυχίου: 6.74 Λίαν καλώς)

1998-2000                 Τομέας Γεωφυσικής , Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (MSc) . Θέμα Διατριβής « Διαχρονική παρακολούθηση χαρακτηριστικών ελεύθερου υδροφορέα με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας»

2000-                               Τομέας Γεωφυσικής , Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., Διδακτορική Διατριβή (PhD), σε εξέλιξη.

Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά (Proficiency – Cambridge University)

 

Γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ: Fortran , C++

 

Λογισμικό: MS Office, ArcGIS, CorelDraw, Photoshop, Surfer, Grapher, Rockworks και λογισμικό ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων

 

Επιστημονική Δραστηριότητα:

 

Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις

 

Συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια

 

Σεμινάρια

 

Διδακτική εμπειρία:

 

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακων μου σπουδων συνεπικούρησα στο διδακτικο έργο του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. διδασκοντας τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα:

 

Ομοίως στα πλαίσια συμβάσεων με το τμήμα Σπουδών του Α.Π.Θ. συνεπικούρησα στο διδακτικο έργο του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας τα παρακάτω διαστήματα

·         Ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2003 έως Ιούνιος 2004

·         Ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2004 έως ιούνιος 2005

·         Ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2005 έως ιούνιος 2006

·         Ακαδημαϊκό εξάμηνο Οκτώβριος 2006 έως Δεκέμβριος 2006

 

Εργασιακή εμπειρία: