Παναγιωτόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Σεισμολογίας και Φυσικής του Εσωτερικού της Γης
 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998487
Fax: (0030) 2310-998528
E-mail: panagiot@geo.auth.gr

 

1. Γενικα – Σπουδες - Υπηρεσιες

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1957. Το έτος 1975 αποφοίτησε απο το Α' Γυμνάσιο Αρρένων Καρδίτσας.

Το έτος 1976 γράφτηκε στο Α' έτος του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Αποφοίτησε από το Τμήμα αυτό το έτος 1981 με βαθμό «λίαν καλώς».

Απο τις αρχές του έτους 1979 έλαβε μέρος στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωφυσικής όπου ασχολήθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 1982.

Από τον Δεκέμβριο του 1984 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1985 υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό.

Τον Μάρτιο του 1981 του ανατέθηκε με απόφαση της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. θέμα διδακτορικής διατριβής υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Β. Παπαζάχου με θέμα: «Καμπύλες χρόνων διαδρομής και δομή του φλοιού στον Νότιο Βαλκανικό χώρο» και τον Νοέμβριο του 1984 ορκίστηκε διδάκτορας με τον βαθμό «άριστα».

Διορίστηκε Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Γεωφυσικής τον Ιούνιο του 1982 και εργάστηκε στη θέση αυτή μέχρι τον Δεκέμβριο του 1984 οπότε άρχισε η θητεία του στο στρατό.

Τον Μάιο του 1986 ορκίστηκε στη θέση του Λέκτορα του Τομέα Γεωφυσικής, τον Ιούλιο του 1990 ορκίστηκε στη θέση Επίκουρου Καθηγητή και τον Νοέμβριο του 1995 ορκίστηκε στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, του Συλλόγου Ελλήνων Γεωφυσικών, της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, της Σεισμολογικής Εταιρείας της Αμερικής και της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης.

Μετεκπαιδευσεις

Κατά το διάστημα 3-17 Αυγούστου 1984 επισκέφτηκε το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Τεκτονοφυσικής του Πανεπιστημίου της Grenoble (Γαλλία) όπου εργάστηκε σε αντικείμενο σχετικό με τη διατριβή του.

Κατά το διάστημα 16 Νοεμβρίου 1993 μέχρι 4 Ιουνίου 1994 επισκέφτηκε το School of Environmental Sciences του Πανεπιστημίου του Norwich ( UEA ) στην Αγγλία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας και εργάστηκε πάνω σε θέματα που αφορούν τη μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων του φλοιού της Γης με τη μέθοδο της αντιστροφής των καμπύλων σκέδασης των επιφανειακών κυμάτων.

2. Ερευνητικο εργο

Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. εργάστηκε σε ένα ευρύ φάσμα σεισμολογικών θεμάτων. Οι γενικές κατευθύνσεις του εργου αυτού μπορούν να συνοψισθούν όπως παρακάτω:

α) Μελέτη των σεισμικών ακολουθιών του Ελληνικού χώρου

β) Μελέτη της δομής του φλοιού της Γης και του πάνω μανδύα με τη μέθοδο των χρονικών υπολοίπων ( residuals )

γ) Μελέτη της δομής του φλοιού της Γης και του πάνω μανδύα με τη μέθοδο της αντιστροφής των καμπύλων σκέδασης των επιφανειακών κυμάτων.

δ) Μελέτη των σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου με σεισμολογικά στοιχεία.

ε) Μελέτη μικροσεισμικότητας με δεδομένα φορητών σεισμογράφων.

στ) Πιθανολογική πρόγνωση σεισμών μακράς διάρκειας.

ζ) Παρακολούθηση ενεργών ηφαιστείων του Ελληνικού χώρου.