ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 01/01/1974

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

Ταχυδρομική Θυρίδα 352-1

541 24 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ: Κεραμεικού 5-7, ’νω Τούμπα

Τ.Κ. 54352

Θεσσαλονίκη

 

TΗΛΕΦΩΝΑ: +30 2310998527  +30 945574795 +30 2310924376

FAX: +30 2310998528

 

E-MAIL:  popi@gmail.com

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

2004- σήμερα

Υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Γεωφυσικής- Σεισμολογίας του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

2001-2003:

Μεταπτυχιακος τίτλος σπουδών στη Γεωφυσική, τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

1993-1999:  

Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

27/08/03 - 2004

Μεταβολές της στατικής τάσης (coulomb) και πρόκληση σεισμικότητας σε Ελλάδα και Κίνα.

01/11/01-15/10/03

Μελέτη της χωρο-χρονικής συμπεριφοράς της σεισμικότητας σε Ελλάδα και Κίνα.

16/12/02-31/12/02

Μελέτες σεισμικότητας σε συνδυασμό με το σεισμικό κύκλο.

12/07/02-Δεκέμβριος 2002:

 Τοποθέτηση σεισμογράφων και μικροσεισμική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (12/07/02-Δεκέμβριος 2002) και της Χίου (Απρίλιος-Μάιος 2002).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

12-14 July 2004

 

 The 3rd International Conference on Continental Earthquakes (III ICCE), Beijing, China.

14-17 Απριλίου 2004

 

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14–20 April 2004, Thessaloniki, Greece.

 

15-17 Απριλίου, 2004

 

10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικης Γεωλογικής Εταιρείας, Θεσ/νίκη

6-7 Νοεμβρίου 2003

 

The 1st International Workshop on Earthquake Prediction, Athens

Μάρτιος 2002

Παρακολούθηση σεμιναρίων MS Access 2000, διάρκειας 20 ωρών

Δεκέμβριος 2001

Παρακολούθηση σεμιναρίων Γλώσσας Προγραμματισμού C, διάρκειας 48 ωρών

Φεβρουάριος 2000

Θωράκιση της Θεσ/νίκης από φυσικές καταστροφές: αντισεισμική-αντιπλημμυρική προστασία, Θεσ/νίκη 24 Φεβρουαρίου 2000.

21/01/00-31/03/00

Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας, νερών και υγρών αποβλήτων»,Θεσ/νίκη 2000 (Σύνολο ωρών 350, Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ.).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

1.      Paradisopoulou, P. M., Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., Tranos, M. D., Papazachos, C. B. and Karakaisis, G. F. Microearthquake study of the broader Thessaloniki area. Annals of Geophysics, 2005 (accepted to be published).

2.     Paradisopoulou, P. M., Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., Tranos, M. D., Papazachos, C. B. and Karakaisis, G. F. Microearthquake study of the broader Thessaloniki area. 5th Intern. Symp. East. Mediter. Geol., Thessaloniki, Greece, 14–20 April 2004.

3. Παραδεισοπούλου Π.: «Μικροσεισμική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης». Διατριβή ειδίκευσης. Τομέας Γεωφυσικής. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 2003.

 

1999-2005

Φροντιστηριακή εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου. Θεσ/νίκη 1999-2004.

Διδασκαλία των εξής μαθημάτων: Φυσική Γυμνασίου-Λυκείου, Μαθηματικά Γυμνασίου - Γ΄ Λυκείου, Τεχνολογία επικοινωνιών.

2003 - 2005

Διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου στα πλαίσια του έργου "Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης". Εργοδότες 2ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης και 9ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Μάιος 2001

Συμμετοχή σε σεισμολογική άσκηση των φοιτητών του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ. (1 ημέρα) στα πλαίσια του εργαστηρίου «Ασκήσεις υπαίθρου», με σκοπό την πρακτική εξάσκηση του σεισμογράφου.

Μάιος 2001

Συμμετοχή σε σεισμολογική άσκηση των φοιτητών του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ. (5 ημέρες) στα πλαίσια του εργαστηρίου «Ασκήσεις υπαίθρου», με σκοπό την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στις γεωφυσικές μεθόδους (VLF, μικροθόρυβο και σεισμικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές μεθόδους διασκόπησης).   

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

 

·         Διατριβή ειδίκευσης με θέμα: «Μικροσεισμική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης», Θεσ/νίκη 2003.

·         Διπλωματική εργασία «Πρόγνωση σεισμών στην περιοχή της Ινδίας», Θεσ/νίκη 1998-1999.

·         Συνέπειες μείωσης του στρώματος του Ο3 και όργανα μέτρησής του, Θεσ/νίκη 2000 (στα πλαίσια σεμιναρίου).

·         Εφαρμογές οπτικών ινών στην ιατρική, Θεσ/νίκη 1997.

·        Εφαρμογή της Φυσικής στο άλμα σε μήκος, Θεσ/νίκη 1996.

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

    Αγγλικά (First Certificate, Cambridge).

 

Η/Υ