Προσωπικά στοιχεία

Καραγιάννη Ιωάννα

 

Ημερομηνία Γέννησης: 4/5/1974

Οικία : Ισιδώρου 31, Άνω Τούμπα, ΤΚ 54351, Θεσσαλονίκη

Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Ιθαγένεια: Ελληνική

Διεύθυνση: Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 352-1, Πανεπιστημιούπολη,  54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (οικία) 2310-931711, (γραφείο) 2310-991406

Email: ikara@geo.auth.gr

 

 

 

Εκπαίδευση

 

 

 

2004- Σήμερα

Υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τίτλος διατριβής: “Ενεργός τεκτονική και χωρο-χρονικά εξαρτώμενη σεισμικότητα στην περιοχή της κεντρικής Ασίας

 

 

2001–2004                                                                                                                                 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Γεωφυσική” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τίτλος Διατριβής Ειδίκευσης “Ενδοπλακικοί σεισμοί: Η περίπτωση του  ισχυρού (Μ 7.6) σεισμού της Ινδίας της 26ης  Ιανουαρίου 2001”.

 

 

1993–2001                             

Βασικές Σπουδές

Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Ξένες Γλώσσες

 

 

Αγγλικά

Άριστο επίπεδο (Proficiency of Michigan, First Certificate of Cambridge)

 

 

Σεμινάρια

 

27-28/5/2002

  • Εισαγωγή στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, ( GIS ) ArcinfoArcview

Φορέας : Marathon Data Systems

 

5/2001-7/2001

·        Ταχύρυθμο τμήμα στελεχών επιχειρήσεων (2), (Διάρκεια : 90 ώρες) Επιχορήγηση : Ε. Ένωση

Φορέας: ΕΛΚΕΠ

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια - Workshops

 

15-17/7/2004

·        10ο International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki,Greece

 

6-7/11/2003

·        ESC subcommision on earthquake prediction, 1ο workshop on earthquake prediction, Athens, Greece

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

7/2002

·        Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Site effect studies using ambient excitations - SESAME” , φορέας: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)

12/2006-3/2007

·        Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης & διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου. Εφαρμογή στις πόλεις Χανίων & Ηρακλείου”

 

Παρουσιάσεις συνεδρίων-poster

 

  Karagianni, I., Papazachos, C., Scordilis, E., Karakaisis, G. and A. Kiratzi (2003) Accelerating seismic crustal deformation before recent strong earthquakes in the  broader Himalayas area: Indications for the precursory behaviour of Interplate and intraplate mainshocks,.ESC subcommision on earthquake prediction, 1ο workshop on earthquake prediction, 6-7 November,Athens, Greece

 

Δημοσιεύσεις

 

Καραγιάννη Ι.  (2004). “Ενδοπλακικοί σεισμοί: Η περίπτωση του  ισχυρού (Μ 7.6) σεισμού της Ινδίας της 26ης  Ιανουαρίου 2001”.  Διατριβή ειδίκευσης., Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Διδακτική εμπειρία

5/2002

Επικουρική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές (πέντε ημέρες) του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου με σκοπό την εξοικείωση και πρακτική άσκηση σε γεωφυσικές μεθόδους συλλογής δεδομένων.

·  Επικουρία μέλών ΔΕΠ του Τομέα Γεωφυσικής Α.Π.Θ. στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές, την εποπτεία εξετάσεων σε μαθήματα του Τομέα καθώς και τη διόρθωση  ασκήσεων (Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ).

 

Άλλα στοιχεία

2004-Σήμερα

Συμμετοχή στις υπηρεσίες υπευθυνότητας του Κεντρικού Σεισμολογικού Σταθμού Θεσσαλονίκης που υπάγεται στον Τομέα Γεωφυσικής Α.Π.Θ. με σκοπό τη συνεχή  παρακολούθηση της σεισμικότητας τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και την ευρύτερη περιοχή, την ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων, καθώς και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συνεχώς επεκτεινόμενου δικτύου σεισμογράφων που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Σεισμολογικού Σταθμού Θεσσαλονίκης