ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣΥποψηφιότητα για το Συμβούλιο Διοίκησης του  Α.Π.Θ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,


  Το Πανεπιστήμιο καλείται μέσα στη χειρότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση των τελευταίων 35 χρόνων να αναδιαμορφώσει τις δομές λειτουργίας του. Επί της ουσίας οφείλει να επαναπροσδιοριστεί και παράλληλα να συμβάλει στη διαδικασία ανόρθωσης όχι μόνον της οικονομίας αλλά και των κοινωνικών αξιών. Αυτός άλλωστε οφείλει να είναι ο ρόλος των ακαδημαϊκών δασκάλων που αποτελούν ενεργό μέρος της πνευματική ηγεσίας της χώρας.  


  Παρόλο που ούτε οι αρχές οργάνωσης αλλά ούτε και ο τρόπος λειτουργίας των ΑΕΙ  ευθύνεται για τις κύριες παθογένειες, που οδήγησαν στην έκρυθμη κατάσταση που βιώνουμε, η ανώτατη εκπαίδευση ως ζωτική δομή της ελληνικής κοινωνία και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οφείλουν να επεξεργαστούν και να προτείνουν στρατηγικές ανόρθωσης της χώρας, αλλά και να πρωτοστατήσουν μέσα από την υλοποίησή τους στην πορεία για ένα καλύτερο αύριο. Με άλλα λόγια, αν και δεν έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη καλούμαστε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην πορεία ανάταξης της χώρας. Οφείλουμε να είμαστε το παράδειγμα πρωτοπορίας και ορθολογικής σκέψης της ελληνικής διανόησης.


  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην πατρίδα μας είναι χώροι δημιουργίας και επεξεργασίας νέων ιδεών, παραγωγής και προαγωγής του πολιτισμού, διεξαγωγής έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, η ένδεια που φαίνεται να υπάρχει σε άλλους χώρους, καταδείχθηκε πρόσφατα με τη δημοσιοποίηση ποσοτικών στοιχείων, τα οποία πιστοποίησαν αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν και το δηλώναμε σε ανύποπτο χρόνο: Περισσότερο από το 80% της ερευνητικής προσπάθειας στη χώρα υλοποιείται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το γεγονός αυτό από μόνο του, χωρίς να συνυπολογίζεται η τεράστια συμβολή των ΑΕΙ στο χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού,  και λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό τους έργο, αναδεικνύει τον μέγιστο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν τα Ιδρύματα αυτά ώστε να επανέλθει η χώρα σε πορεία ανάπτυξης. 


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,


  Εμείς, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οφείλουμε να συμβάλουμε με ευθύνη και συνέπεια στην κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Και  προς την κατεύθυνση αυτή, είναι φανερό ότι, μια πετυχημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι όμως επίσης φανερό ότι, στον μεγαλύτερο βαθμό η επιτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαρτάται από τη στάση ζωής, τα πιστεύω και την προσπάθεια των ανθρώπων της. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε ταυτόχρονα, και την ευθύνη για την ανασυγκρότηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ανασυγκρότηση πρέπει να εκπορεύεται αλλά και να υλοποιείται από εμάς, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, ανεξάρτητα από τον νόμου πλαίσιο που θέτει η Πολιτεία.


  Πιστεύω - σε μία γενικότερη θεώρηση - ότι οι όποιες ατέλειες των κανονιστικών πλαισίων μπορούν να εξαλειφθούν ή να εξομαλυνθούν από τους ανθρώπους που θα κληθούν να τα υλοποιήσουν. Η περίπτωση του νέου νόμου αποτελεί μια πρόκληση για όλους εμάς που πιστεύουμε ακράδαντα στον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με όραμα το όφελος της κοινωνίας και των επερχόμενων γενεών. Για αυτό και η δημοκρατική σύσταση του «οργανισμού» και του «εσωτερικού κανονισμού» είναι το άμεσο διακύβευμα, που προσδιορίζει και την πρώτη μάχη που θα δοθεί μετά τη συγκρότηση του «συμβουλίου διοίκησης» των ΑΕΙ.  


  Πιστεύω ότι, η επιστημοσύνη, το εκπαιδευτικό ήθος, η χρηστή διοίκηση και η δημοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι οι κύριες αρετές που πρέπει να μας διακατέχουν για να βελτιώσουμε άμεσα το κανονιστικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής μας λειτουργίας, αλλά και για να αντεπεξέλθουμε γενικότερα στις συνθήκες της κρίσης.