ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΔΙΚΤΥΟ

 

 

Last Update

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

AUTH

HT

25/11/2018

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

NOA

HL

19/06/2013

Πανεπιστήμιο Αθηνών

UOA

HA

17/06/2013

Πανεπιστήμιο  Πατρών

UOP

HP

28/03/2012