ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Π.Θ.

Καθ. Βυζουκίδη 43

54636 - 40 Εκκλησιές, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 2310-991401

Τηλ: 2310-991402

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

quake@geo.auth.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://seismology.geo.auth.gr/ss

http://geophysics.geo.auth.gr/ss