Παρακαλούμε, όταν κάνετε χρήση δεδομένων από την ιστοσελίδα μας να κάνετε αναφορά της πηγής ως ακολούθως:

Permanent Regional Seismological Network operated by the Aristotle University 
of Thessaloniki, doi:10.7914/SN/HT

Για περισσότερες πληροφορίες http://dx.doi.org/doi:10.7914/SN/HT