ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

 Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν τις πρώτες ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ λύσεις, περιέχουν σφάλματα και επανεκτιμώνται από σεισμολόγο του Εργ. Γεωφυσικής Α.Π.Θ.

Για τις τελικές λύσεις των σεισμών κάντε κλικ εδώ