ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 Ο παρακάτω χάρτης περιέχει προκαταρκτικές πληροφορίες για σεισμούς με μέγεθος Μ>2.5 που προέρχονται από:
- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (automatic) λύσεις σεισμών. Δημοσιεύονται αυτόματα, περιέχουν σφάλματα και ΔΕΝ έχουν εκτιμηθεί από σεισμολόγο του Εργ. Γεωφυσικής Α.Π.Θ. 
- ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (manual) λύσεις σεισμών. Προκύπτουν από ανάλυση σεισμολόγου του Εργ. Γεωφυσικής Α.Π.Θ. και ενδέχεται να επανεκτιμηθούν αργότερα.