ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Σαντορίνης γίνεται με τη βοήθεια 8 σεισμολογικών σταθμών η εγκατάσταση των οποίων χρηματοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη και Παρακολούθηση του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ)