Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Β. της Σάμου

(30/10/2020, Μw=7.0)

map.png

 

 

 

Latitude

37.914N 

Longitude

26.804E

Ώρα (GMT)

11:51:25 (30/10/2020 GMT)

Βάθος

~13 km

 

 

 

31/10/20

01/11/20

02/11/20

03/11/20

 

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

 

 

     

     

                                                                                                                                                    back-arrow.gif