Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας ΒΔ της Αθήνας

(19/07/2019, Μw=5.1)

map.jpg

 

 

 

Latitude

38.138N 

Longitude

23.528E

Ώρα (GMT)

11:13:16 (19/07/2019 GMT)

Βάθος

~9 km

 

 

 

20/07/19

21/07/19

22/07/19

   

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

   

 

     

     

                                                                                                                                                    back-arrow.gif