Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας ΝΔ της Ζακύνθου

(25/10/2018, Μw=6.8)

map.jpg

 

 

 

Latitude

37.390

Longitude

20.625E

Ώρα (GMT)

22:54:52.8 (25/10/2018 GMT)

Βάθος

~10 km

 

 

 

27/10/18

29/10/18

30/10/18

31/10/18

01/11/18

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

02/11/18

05/11/18

06/11/18

12/11/18

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif