Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας ΒΑ της Κω

(21/07/2017, Μw=6.6)

map.jpg

 

 

 

Latitude

36.959N 

Longitude

27.453E

Ώρα (GMT)

22:31:10.8 (20/07/2017 GMT)

Βάθος

~2 km

 

 

 

22/07/17

23/07/17

24/07/17

25/07/17

 

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

     

                                                                                                                                                    back-arrow.gif