Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Ν. της Λέσβου

(12/06/2017, Μw=6.3)

map.jpg

 

 

 

Latitude

38.849N 

Longitude

26.306E

Ώρα (GMT)

12:28:38.7

Βάθος

~8 km

 

 

 

13/06/17

14/06/17

15/06/17

16/06/17

17/06/17

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

18/06/17

20/06/17

23/06/17

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif