Εξέλιξη Σεισμικής Διέγερσης Β. της Λέσβου

(06/02/2017, Μ=5.2)

map.jpg

 

 

 

Latitude

39.542N 

Longitude

26.114E

Ώρα (GMT)

03:51:40.8

Βάθος

~6 km

 

 

 

07/02/17

08/02/17

09/02/17

10/02/17

13/02/17

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

16/02/17

 

seismo-ico.gif

 

                                                                                                                                                    back-arrow.gif