Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Ιωαννίνων

(15/10/2016, Μ=5.3)

map.jpg

 

 

 

Latitude

39.786N 

Longitude

20.723E

Ώρα (GMT)

20:14:49.6

Βάθος

~10 km

 

 

 

17/10/16

18/10/16

19/10/16

20/10/16

21/10/16

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

23/10/16

 

seismo-ico.gif

 

                                                                                                                                                    back-arrow.gif