Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Λευκάδας

(17/11/2015, Μ=6.4)

map.jpg

 

 

 

Latitude

38.669N 

Longitude

20.535E

Ώρα (GMT)

07:10:07.7

Βάθος

~10 km

 

 

 

18/11/15

19/11/15

20/11/15

21/11/15

22/11/15

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

23/11/15

24/11/15

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif