Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Κάσου (16/04/2015, Μ=6.1)

map.jpg

 

 

 

Latitude

35.146N 

Longitude

26.888E

Ώρα (GMT)

18:07:44.3

Βάθος

~ 0 km

 

 

 

18/04/15

19/04/15

20/04/15

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif