Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Λήμνου-Σαμοθράκης

 (24/05/2014, Μ=6.3)

map.jpg

 

 

 

Latitude

40.296

Longitude

24.403E

Ώρα (GMT)

09:25:02.9

Βάθος

~20 km

 

 

 

25/05/14

26/05/14

27/05/14

28/05/14

29/05/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

30/05/14

02/06/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif