Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Κεφαλονιάς

(26/01/2014, Μ=6.1)

map.jpg

 

 

 

Latitude

38.161

Longitude

20.340E

Ώρα (GMT)

13:55:41.7

Βάθος

~13 km

 

 

 

27/01/14

28/01/14

30/01/14

31/01/14

01/02/14

02/02/14

03/02/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

04/02/14

05/02/14

06/02/14

07/02/14

08/02/14

09/02/14

10/02/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

14/02/14

17/02/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif