Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Ζακύνθου

(11/01/2014, Μ=4.7)

map.jpg

 

 

 

Latitude

37.834

Longitude

20.971E

Ώρα (GMT)

04:12:57.1

Βάθος

~0 km

 

 

 

13/01/14

15/01/14

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif