Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Χανίων

(12/10/2013, Μ=6.2)

map.jpg

 

 

 

Latitude

35.471

Longitude

23.281E

Ώρα (GMT)

13:11:54.7

Βάθος

~47 km

 

 

 

15/10/13

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif