Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Βόλβης

(11/10/2013, Μ=4.4)

map.jpg

 

 

 

Latitude

40.690

Longitude

23.410E

Ώρα (GMT)

05:15:46.0

Βάθος

~4 km

 

 

 

12/10/13

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif