Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

(16/09/2013, Μ=4.9)

map.jpg

 

 

 

Latitude

38.706N 

Longitude

22.729E

Ώρα (GMT)

15:01:14.4

Βάθος

~8 km

 

 

 

24/09/13

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif