Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας ΝΔ της ΛΗΜΝΟΥ

(08/01/2013, Μ=5.9)

map.jpg

 

 

 

Latitude

39.670

Longitude

25.550E

Ώρα (GMT)

14:16:08.8

Βάθος

~8 km

 

 

 

10/01/13

11/01/13

15/01/13

16/01/13

18/01/13

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

seismo-ico.gif

                                                                                                                                                    back-arrow.gif