ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 
Διάφορα Χρήσιμα Links
 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 
Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.   Πολυγλωσσική Γεωφυσική Υπηρεσία μέσω του Interneτ (GEOMIND)
 
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.