ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ -ΦΟΡΕΙΣ
 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοποίου Αθηνών   Εργαστήριο Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών   Εργαστήριο Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας    
     
ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ
 
Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)   Geofon Program   Harvard Seismology
Mediterranean Very Broadband Seismographic Network Incorporated Research Institutes for Seismology (IRIS) Berkeley Seismo Laboratory
European Mediterranean Seismological Centre (EMSC-CSEM) Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS) Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute
International Seismological Center (ISC) United States Geological Survey (USGS) Bulgarian Academy of Sciences - Geophysical Institute (GPhI)
Swiss Seismological Service (SED) IASPEI Home page Universita di Trieste, Dipartimento di Scienze della Terra
European Geophysical Society (EGS) European Seismological Commission (ESC) The Abdus Salam - International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
     
     
|