ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1ου ΚΥΚΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
www
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Μιχαηλίδου Αντωνία Σεισμολογία   2310-998536 antomich4@gmail.com