ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
(με αλφαβητική σειρά)

 

Ανθυμίδης Μάριος

Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση με τη χρήση δεδομένων μικροθορύβου και σεισμικών καταγραφών

Επιβλ. Καθ.: Παπαζάχος Κων/νος

 

Βεντούζη Χρύσα

Συμβολή στη μελέτη της τρισδιάστατης δομής απόσβεσης των σεισμικών κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου.

Επιβλ. Καθ.: Παπαζάχος Κων/νος

 

Γκαρλαούνη Χαρίκλεια

 

Επιβλ. Καθ.: Παπαδημητρίου Ελευθερία

 

Καραμάνος Χρήστος

Μελέτη της σεισμικότητας της Κεντρικής Ελλάδας και η σχέση της με την ενεργό τεκτονική της περιοχής

Επιβλ. Καθ.: Καρακώστας Βασίλης

 

Μεσημέρη Μαρία

Συμβολή στη μελέτη σμηνοσεισμών

Επιβλ. Καθ.: Καρακώστας Βασίλης

 

Μίλεα Χριστιάν

Εντοπισμός ταφικών μνημείων σε τύμβους με τη χρήση γεωφυσικών μετρήσεων

Επιβλ. Καθ.: Τσούρλος Παναγιώτης

 

Πλέσσα Αρετή

Συμβολή στη μελέτη της μετασεισμικής δράσης και εκτίμηση της μετασεισμικής επικινδυνότητας σε σεισμικά ενεργές ζώνες της γης

Επιβλ. Καθ.: Τσάπανος Θεόδωρος

 

Σβήγκας Νικόλαος

Επιβλ. Καθ.: Κυρατζή Αναστασία

 

Σιμυρδάνης Κλεάνθης

Ανάπτυξη τομογραφικών γεωφυσικών τεχνικών για τη μελέτη εωτεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων

Επιβλ. Καθ.: Τσούρλος Παναγιώτης

 

Τέζα Ελένη

Χωρο-χρονική μεταβολή της σεισμικότητας στις μεσο-ωκεάνιες ράχες

Επιβλ. Καθ.: Σκορδύλης Εμμανουήλ