ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ "Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών", προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικών σημειώσεων και ασκήσεων. Η διδασκαλία πολλών μαθημάτων υποστηρίζεται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Ηλεκτρονικά μαθήματα και εικονικά εργαστήρια είναι διαθέσημα για τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Γεωφυσικής

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για την αξιολόγηση των μαθημάτων που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο (για κάθε μάθημα) και να το στείλουν με e-mail στον Αν. Καθηγ. Κ. Παπαζάχο στη διεύθυνση kpapaza@geo.auth.gr
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
GGN 102Y Φυσική
GGP 211Y Εισαγωγή στη Σεισμολογία
GGP 432E Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης (Εικονικό Εργαστήριο)
GGP 432E Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης (Θεωρία)
GGP 540E Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα
GGP 433E Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων
GGP 536Y Φυσική της Λιθόσφαιρας
GGP 654E Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον
GGP 655E Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης
GGP 762E Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης