Βεντούζη Χρυσάνθη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991415
E-mail: xrusven@geo.auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (2002)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωφυσικής-Κατεύθυνση Σεισμολογία, Α.Π.Θ. (2005)
 • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2017)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Εγκατάσταση φορητού δικτύου σεισμογράφων για τη μελέτη των τεκτονικών και βαθύτερων δομών στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Χίου
 • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στο Νότιο Βαλκανικό Χώρο
 • Διεφελκυστική τεκτονική και σεισμικός κίνδυνος στην κεντρική Ελλάδα
 • Μελέτη μικροδονήσεων στην περιοχή του Παρνασσού-Μεταλλεία Κανιανής
 • Αναβάθμιση-προσαρμογή σεισμολογικού δικτύου Εργαστηρίου Γεωφυσικής Α. Π. Θ. (Υποέργο 6 του έργου «Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων»)
 • Μελέτη σεισμικότητας-σεισμοτεκτονικής της περιοχής Αναργύρων-Φανού
 • ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ : Γεωδυναμική διερεύνηση της καταδυόμενης λιθόσφαιρας με ένα αμφίβιο δίκτυο σεισμογράφων. RUHR University of Bochum – Germany
 • Network of Research Infrastructure for European Seismοlogy στα πλαίσια της δράσης ΝΑ4 «Distributed archive of historical earthquake data» (NA4 : διαμενόμενο ιστορικό αρχείο σεισμικών δεδομένων)
 • Δημιουργία ενός τροποποιημένου τρισδιάστατου σεισμοτεκτονικού-γεωφυσικού μοντέλου για την αιτιοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην κατάδυση του Νότιου Αιγαίου
 • Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις
 • Μελέτη σεισμικής φόρτισης και απόκρισης Διαδριατικού αγωγού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Γεωλογίας (22-4-2019-σήμερα)
 • Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ΠΕ Γεωλόγος Α.Π.Θ. (1-3-2018-22-4-2019)
 • Απόσπαση ως Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ΠΕ Γεωλόγος στο Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013-2016)
 • Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό- Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (2008-2016)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2013-2014 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εισαγωγή στη Γεωφυσική» Γ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2014-2015 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Σεισμολογία», Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
 • 2014-2015 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εισαγωγή στη Σεισμολογία», Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2015-2016 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Σεισμολογία», Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
 • 2018-2019 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Φυσική της Λιθόσφαιρας», Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2018-2019 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εισαγωγή στη Γεωφυσική» Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2019-2020 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Φυσική της Λιθόσφαιρας», Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2019-2020 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εισαγωγή στη Γεωφυσική» Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2020-2021 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Φυσική της Λιθόσφαιρας», Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
 • 2020-2021 «Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εισαγωγή στη Γεωφυσική» Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία