Τριανταφυλλίδης Πέτρος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-998585
E-mail: trian@auth.gr

Researchgate profile
Google Scholar
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1993)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (1997)
 • Διδακτορικό Τεχνικής Σεισμολογίας, Α.Π.Θ. (2000)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Υποτροφίες ΙΚΥ (για κάθε έτος προπτυχιακών σπουδών).
 • Ροταριανός Όμιλος Θεσ/νίκης (ως επιμελή μεταπτυχιακό φοιτητή).
 • Υποτροφία ΙΚΥ για εκπόνηση Διδ. Διατριβής.
 • Υποτροφία ERASMUS/SOCRATES ως Free Mover.
 • Πιστοποίηση διαχειριστή συστημάτων Solaris (Systems Administrator) από την SUN Microsystems
 • Πιστοποίηση τεχνικού δικτύων (Network+ Professional) από την CompTIA.
 • Πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών ΣΕΚ και ΣΥΥ (ΕΚΕΠΙΣ).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εισηγητής σεμιναρίων Πληροφορικής σε ΚΕΚ (1999-2006).
 • Διαχειριστής συστημάτων στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) του ΑΠΘ (2000-2003).
 • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ (2003-2015).
 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ (2015-σήμερα).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Χρήση πειραματικών και θεωρητικών μεθόδων εκτίμησης της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση, με σκοπό την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε μικροζωνικές μελέτες σε αστικές περιοχές.
 • Μελέτη της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή μονοδιάστατων και δισδιάστατων αριθμητικών τεχνικών προσομοίωσης της διάδοσης των κυμάτων σε ανελαστικά ανομοιογενή μέσα.
 • Συσχετισμός της εκτιμηθείσας εδαφικής ενίσχυσης (συνάρτησης μεταφοράς) σε μία θέση με τις μακροσεισμικές εντάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήμάτος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.:

  • Εισαγωγή στη Γεωφυσική (Εργαστηριακές ασκήσεις)
  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Ι (Εργαστηριακές ασκήσεις)
  • Εισαγωγή στη Σεισμολογία (Εργαστηριακές ασκήσεις)
  • Σεισμολογία (Τμ. Μαθηματικών ΑΠΘ, Εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήμάτος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.:

  • Εφαρμογή Η/Υ στη Λύση Γεωφυσικών Προβλημάτων - Εισαγωγή στο Linux
 • Άσκηση φοιτητών στο ύπαιθρο

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Εγκατάσταση και συντήρηση αναλογικών και ψηφιακών φορητών σεισμολογικών δικτύων για τη μελέτη των σεισμοτεκτονικών ιδιοτήτων ή της εξέλιξης σεισμικών δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές.
 • Γεωφυσικές μετρήσεις υπαίθρου για σεισμικές και ηλεκτρικές διασκοπήσεις, αρχαιομετρικές μελέτες και ηλεκτρική τομογραφία.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Επισκέψεις στο Dipartimento di Scienze della Terra (DST) του Πανεπιστημίου της Τεργέστης (Ιταλία) κατά το διάστημα 1996-1999.
 • Συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Structure and Non-Linear Dynamics of Earth (SAND) του Διεθνούς Κέντρου Θεωρητικής Φυσικής (I.C.T.P.) στην Τεργέστη, κατά το διάστημα 1996-1999.