Αλέξανδρος Σταμπολίδης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-998564
E-mail: astamp@geo.auth.gr

Research gate profile
Google Scholar
  Προσωπική ιστοσελίδα 
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1994)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (1997)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2000)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 • Υποτροφία ΓΓΕΤ στα πλαίσια της διδακτορικής μου έρευνας (1996-1999).
 • Υποτροφία από την Ευρωπαική Κοινότητα για συμμετοχή σε Workshop (Trieste - Italy) (1999).
 • Υποτροφία από την Ευρωπαική Κοινότητα στα πλαίσια του θεσμού των υποτροφιών ERASMUS (Vienna - Austria) (2012).
 • Υποτροφία από την Ευρωπαική Κοινότητα στα πλαίσια του θεσμού των υποτροφιών ERASMUS (Copenhagnen - Denmark) (2019).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βαρυτικές και μαγνητικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης
 • Αερογεωφυσικές έρευνες
 • Φασματοσκοπία ακτινοβολίας Γάμμα
 • Εκτίμηση βάθους Curie
 • Γεωφυσικες διασκοπήσεις στην αρχαιολογία
 • Γεωφυσικές διασκοπήσεις στην έρευνα πρώτων υλών
 • Περιβαλλοντική και γεωτεχνική γεωφυσική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. (1993-2000)
 • Επισκέπτης ερευνητής, GETECH, Leeds, UK (1995)
 • Γεωλόγος-Γεωφυσικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με κύρια δραστηριότητα την πραγματοποίηση γεωλογικών, γεωφυσικών και λοιπών μελετών (1997-2002)
 • Επισκέπτης ερευνητής, IFP, Rueil-Malmaison, Paris, France (2001)
 • Ερευνητικό Προσωπικό, ΠΕ04 Περιβάλλοντος, στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (2002-2014)
 • Διδακτικό Προσωπικό (407), Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κρήτης, Χανία, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (2002-2003)
 • Ερευνητής, Norwegian Geological Survey, (NGU), Trondheim, Norway (2013-2016)
 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. (2014-σήμερα,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή στη Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (από το 1995 έως σήμερα).
 • Συμμετοχή στη Διδασκαλία μαθημάτων του ΠΜΣ του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. (από το 2016 έως σήμερα).
 • Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης (2002-2003)
 • Άσκηση φοιτητών στο ύπαιθρο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Σημαντική εμπειρία σε γεωφυσικές εργασίες πεδίου, χρήση γεωφυσικών οργάνων, γεωφυσικές μετρήσεις από αέρος
 • Ανάλυση και μελέτη της καθημερινής σεισμικότητας.