Παραδεισοπούλου Παρθένα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991410
E-mail: ppara@geo.auth.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ. (1999)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2003)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογίας, Α.Π.Θ. (2009)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • AGH University of Krakow
 • Seismological Bureau of Hebei Province, Shijiazhuang, Tang Shan, Geophysical Institute, CEA (Beijing), Seismological Bureau of Shanxi Province CEA (Taiyuan)
 • National Observatory of Athens (Institute of Geodynamics)
 • Paisii Hilendarski University, Faculty of Physics, Plovdiv, Bulgaria

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Statistical Seismology
 • Coulomb stress
 • Fault Plane Solutions
 • Microseismicity study
 • Earthquake location relocation
 • Aftershocks study
 • Educational projects
 • Machine learning projects

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  2001 – σήμερα:
 • Έρευνα
 • Σεισμολογικό Κέντρο - Καθήκοντα:
  - Έλεγχος των αποθηκευμένων λύσεων φάσεων στα bulletin αρχεία (επικέντρων και μεγέθους σεισμών).
  - Έλεγχος και σύνταξη των μηνιαίων δελτίων σεισμικότητας.
  - Ανάλυση και καθορισμός παραμέτρων των σεισμών στο Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ. εκτελώντας προγραμματισμένες υπηρεσίες στο Σεισμολογικό Σταθμό Α.Π.Θ.
  - Ξεναγήσεις στο Σεισμολογικό Σταθμό (Σ.Σ.)
  - Υποστήριξη περιβάλλοντος ανακοινώσεων, ενημέρωσης και εκπαίδευσης αναλυτών χρηστών του Σ.Σ. Α.Π.Θ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2004-2006: Διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου ως ωρομίσθια καθηγήτρια
 • 2004-σήμερα: Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας και Φυσικής. Τα εργαστήρια στα οποία συμμετείχα αφορούν τα μαθήματα:
  - Φυσική Λιθόσφαιρας
  - Γεωφυσική με στοιχεία Σεισμολογίας
  - Εισαγωγή στη Σεισμολογία
  - Εισαγωγή στη Γεωφυσική
  - Ανάλυση γεωλογικών δεδομένων
  - Μηχανικές Ταλαντώσεις