Πάνου Αρετή

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991423
E-mail: arpanou@geo.auth.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1998)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2001)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογία Α.Π.Θ. (2007)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • 2013 – 2014 Μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Τμήμα Γεωεπιστημών Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, Ολλανδία.
 • 5/2004-11/2004 Τμήμα Γεωεπιστημών, LGIT, Πανεπιστήμιο Joseph Fourier, Grenoble, Γαλλίας
 • 3/2003- 6/2003 Τμήμα Γεωεπιστημών, LGIT, Πανεπιστήμιο Joseph Fourier, Grenoble, Γαλλίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Εδαφικός θόρυβος : μετρήσεις, επεξεργασία, ερμηνεία, προσομοίωση
 • Τοπικές εδαφικές συνθήκες
 • Ποιοτικός έλεγχος και διάθεση δεδομένων σεισμικών αφίξεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2016 - σήμερα: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (μέλος Ε.ΔΙ.Π.)
 • 2006-2016: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ)
 • 2002-2006: Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. (επιστημονικός συνεργάτης)
 • 2002-2006: Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
 • 1997-2002: Φυσικός σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 3 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2020 - σήμερα)
 • 1 μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2019 - σήμερα)
 • 16 εργαστήρια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2003 - 2020)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Ένωση Ελλήνων Φυσικών