Καραγιάννη Ελένη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991422
E-mail: elkarag@geo.auth.gr

Google Scholar
Βιογραφικό Σημείωμα