Κεμεντζετζίδου Δέσποινα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991408
E-mail: dkementz@geo.auth.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορική Διατριβή στη Γεωφυσική «Etude sismotectonique du système Théssalie - îles Sporades (Grèce centrale)” Institut de Recherche Inderdisciplinaire Geophysique Mecanique (I.R.I.G.M.)– Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique (L.G.I.T.) Πανεπιστήμιο Joseph Fourier-Grenoble I (Γαλλία)
 • Mεταπτυχιακό (D.E.A.) “Contribution à l'analyse sismotectonique du séisme de Racha-Dzhava du 29 avril 1991”. Laboratoire de Sismologie, Ecole et Observatoire du Physique du Globe de Strasbourg, Université Louis Pasteur - Strasbourg I (France)
 • Πτυχίο Γεωλογικού Τμήματος, Σχολή Θετικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (2009-2020 & 2017-2018)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Oργάνωση σεισμολογικών δικτύων
 • Μεγέθη σεισμών
 • Εκτίμηση εδαφικών συνθηκών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • ΕΔΙΠ στο Σεισμολογικό Σταθμό του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.
 • Yπουργείο Eργασίας, Eθνικό Mητρώο Aξιολογητών
 • Yπεύθυνη 3ου περιφερειακού Γραφείου Διασύνδεσης Eπιτροπή Eρευνών, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Διδασκαλία εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.