Βαμβακάρης Δομίνικος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991425
E-mail: dom@geo.auth.gr
www: dom.webpages.auth.gr

LinkedIn
Researchgate profile
Google Scholar
  Προσωπική ιστοσελίδα 
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (2001)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2004)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογίας, Α.Π.Θ. (2010)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Βράβευση από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία (Ε.Μ.Ε.) για επιτυχίες στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης». (1995, 1996)
 • Υποτροφία ΙΚΥ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS (1998).
 • Υποτροφία από την Ευρωπαική Κοινότητα για συμμετοχή σε Workshop (Trieste - Italy) (2003).
 • Υποτροφία REVOIL στα πλαίσια του θεσμού των ετήσιων υποτροφιών σε πτυχιούχους ΑΕΙ για τη μεταπτυχιακή τους εργασία (2005).
 • Υποτροφία ΓΓΕΤ μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) (2005).
 • Πιστοποίηση από το Διαβαλκανικό Ινστιτιούτο Δημόσιας Διοίκησης .
 • 6 Πιστοποιήσεις από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) .

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μελέτη της σεισμικότητας και της σεισμικής επικινδυνότητας
 • Μελέτη του πεδίου των τάσεων
 • Ενεργός παραμόρφωση του φλοιού
 • Μηχανισμοί γένεσης σεισμών
 • Σεισμοτεκτονική μελέτη του Ελληνικού χώρου
 • Κατασκευή σεισμικών καταλόγων
 • Ανάλυση δεδομένων για τον υπολογισμό σεισμικών παραμέτρων
 • Συλλογή δεδομένων από τοπικά προσωρινά ψηφιακά δίκτυα σεισμογράφων
  - Συμμετοχή σε 33 Ερευνητικά Προγράμματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) - Πρακτική Άσκηση (1999),
 • Γεωλόγος-Γεωφυσικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με κύρια δραστηριότητα την πραγματοποίηση γεωλογικών, γεωφυσικών, σεισμολογικών και λοιπών μελετών (2001-2006),
 • Ερευνητικό Προσωπικό, ΠΕ04 Περιβάλλοντος, στο Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (2006-2014),
 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), στο Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ. (2014-σήμερα).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία 9 μαθημάτων και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΠΣ των Τμημάτων Γεωλογίας, Μαθηματικών και Φυσικής του Α.Π.Θ. (από το 2004 έως σήμερα).
 • Άσκηση φοιτητών στο ύπαιθρο.
 • Πολυάριθμες ομιλίες σε σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά και δεκάδες εκλαϊκευμένες διαλέξεις σε ευρύτερο κοινό.
 • Μόνιμες συνεργασίες με δημόσιες βιβλιοθήκες (για διαλέξεις).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Σημαντική εμπειρία σε διάφορες σεισμολογικές και γεωφυσικές εργασίες πεδίου, εγκατάσταση και χρήση σεισμολογικών οργάνων, ανάλυση και μελέτη της καθημερινής σεισμικότητας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • - 20 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά – Τόμους (ελληνικά και ξένα)
  - 20 εργασίες σε τόμους πρακτικών Συνεδρίων (ελληνικά και ξένα)
  - 28 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (σε Ελλάδα και εξωτερικό)
  - 6 Τεχνικές Εκθέσεις
  - 1 Χάρτη
 • Αναγνώριση επιστημονικού έργου με περισσότερες από 600 αναφορές, h-index: 10.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Νάπολι (Ιταλία) (2016).
 • Icelandic Meteorological Office (IMO) – Forcast Dept. στο Ρέυκιαβικ (Ισλανδία) (2017).