Παπαδημητρίου Ελευθερία
Καθηγήτρια Σεισμολογίας
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998488
E-mail: ritsa@geo.auth.gr

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
Πτυχίο Γεωλογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1981)
Διδακτορική Διατριβή στη Σεισμολογία – ΑΠΘ (1984)

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά


ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Επιστημονική Συνεργάτις στον Τομέας Γεωφυσικής – ΑΠΘ (1983–1985)
 • Λέκτορας στον ίδιο Τομέα (1985–1990)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια (1990–1994)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1994–2001)

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 • Καθηγήτρια Σεισμολογίας, Τομέα Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ (2001 – σήμερα)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 • Institute of Physics of the Earth of the University Pierre et Marie Curie of Paris (France)
 • Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, NY (USA)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ:

 1.  Laboratory of Geophysics of the Earth’s Interior of the University of Grenoble (France)
 2.  Institute of Geophysics of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (Bulgaria)
 3.  Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Moscow (Russia)
 4.  Institute of Physics of the Earth of the University Pierre et Marie Curie of Paris (France)
 5.  National Institute of Geophysics and Vulcanology, Rome (Italy)
 6. Institute of Geophysics, ETH Zürich (Switzerland)
 7. Laboratory of Geodynamics of the University Nice–Sophia Antipolis (France)
 8. Joint Research Centre, Ispra (Italy)
 9. Department of Geology, American University of Beirut (Lebanon)
 10. Institute of Geophysics of the Shanxi Province (China)
 11. Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, NY (USA)
 12. GNS Science, Lower Hutt (New Zealand)
 13. Seismological Bureau of Shanghai CSB (Shanghai – China)
 14. Seismological Bureau of Shaanxi Province CSB (Xian – China)
 15. Seismological Bureau of Hebei Province CSB (Shijazhuang – China)
 16. Analysis and Prediction Center, CSB (Beijing – China)
 17. Geophysical Institute, CSB (Beijing – China)
 18. Department of Geophysics, University of Bologna (Bologna – Italy)
 19. Institute of Geophysics, AGH University of Science and Technology (Krakow – Poland)
 20. Seismological Bureau of Sichuan Province (Chengdu – China)
 21. Seismological Buraeau of Tangshan (China)
 22. Faculty of Physics, University of Plovdiv (Bulgaria)
 23. Institute of Geophysics, Polish Academy of Science, Warsaw (Poland)
 24. Department of Earthquake Engineering, IIT Roorkee, Roorkee(India)
 25. TUBITAK Marmara Research Center, Gebze (Kocaeli – Turkey)
 26. Friedrich–Schiller–Universitat Jena (Germany)
 27. Complutense University of Madrid (Spain)
 28. Centre of Intergrated Geomorphology for the Mediterranean Area (Potenza, Italy)
 29. Jordan University of Amman (Jordan)
 30. University of Cyprus (Nicosia, Cyprus)
 31. Geological Survey of Norway (Trondheim, Norway)
 32. Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, Institute of Geology (Freiber, Germany)
 33. Freiberg University of Mining and Technology (Freiberg, Germany)
 34. China Earthquake Administration, Anhui Province (Hefei, China)
 35. Universita degli studi RomaTre (Roma, Italy)
 36.  

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

  Συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό πειραμάτων υπαίθρου με αντικείμενο σεισμοτεκτονικές μελέτες και μελέτες μετασεισμικών ακολουθιών

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  “Εισαγωγή στη Σεισμολογία”, “Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων & Ελαστικά Κύματα”, “Εφαρμοσμένη Σεισμολογία&Περιβάλλον” και“Γεωφυσικά Θέματα” στους προτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας, Φυσικής & Μαθηματικών.

  “Προχωρημένη Σεισμολογία”, “Μηχανική των Σεισμών & Διαρρήξεων”, “Μοντέλα Διάρρηξης”, “Ασκήσεις Υπαίθρου”, “Γεωδυναμική&Σεισμοτεκτονική”, “Σεισμομετρία”και “Γεωφυσικές Ιδιότητες του Ευρύτερου Ελληνικού Χώρου” στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας.

   

  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
  1. Hellenic Association of Geologists
  2. Geological Society of Greece
  3. Geotechnical Chamber of Greece
  4. Hellenic Geophysical Union
  5. European Union of Geosciences
  6. Seismological Society of America
  7. American Geophysical Union
  8. European Geophysical Society

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  1. Long–term earthquake prediction in the broader area of Greece on the basis of seismicity and probabilistic models.
  2. Studies of seismic sequences
  3. Seismotectonics of the broader area of Greece.
  4. Fault plane solutions and stress patterns.
  5. Source parameters by synthetic seismograms.
  6. Time dependent seismicity by the application of the Time Predictable Model.
  7. Fractal analysis of the global seismicity and the seismicity of the broader area of Greece.
  8. Stress evolution by the use of Coulomb Failure Function changes.
  9. Statistical Seismology.
  10. Seismic hazard assessment.

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  1. Acting Secretary of the School of Geology (1982–1983)
  2. Council Member of the Faculty of Exact Sciences Scientific Staff (1982–1984)
  3. Head of the Geophysics Department (1999–2000)
  4. Director of the Geophysics Laboratory (2002–2005)
  5. Member of the National Committee for the Seismic Hazard Evaluation (1999 – 2002)
  6. Member of the board for directors of the Earthquake Planning & Protection Organization (2005–2008)
  7. Member of the board for directors of the Institute of Engineering Seismology & Seismic Engineering (2006–2008 & 2009–2010)
  8. Member of the Research Committee of the Institute of Engineering Seismology & Seismic Engineering (2006–2008 & 2009–2010)
  9. Scientific Council of the Centre of Integrated Geomorphology for the Mediterranean Area (CGIAM) – Potenza, Italy (2011 – )
  10. Advisory Working Group of the platform "Environment and Sustainable Development" under the Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation program period 2014-2020