Σκορδύλης Εμμανουήλ
Καθηγητής Σεισμολογίας

Διευθυντής Τομέα Γεωφυσικής (2018- )

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310-991411
Fax: 2310-991403
E-mail: manolis@geo.auth.gr
Βιογραφικο Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1982)
 • Διδακτορικό Σεισμολογίας Α.Π.Θ. (1985)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Ινστιτούτο IRIGM του Πανεπιστημίου Joseph Fourier της Grenoble Γαλλίας.
 • School of Environmental Sciences του University of East Anglia ( UEA ) του Norwich της Μ. Βρεττανίας.
 • Σεισμολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Επιστημών των Τιρράνων.
 • Institute of Meteorology and Geophysics του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης .

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Συνεργαζόμενος ερευνητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1987–1989)
 • ΕΔΤΠ/ΑΤ Α.Π.Θ. (1989–1998)
 • Λέκτορας, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1998–2003)
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (2003–2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (2009–2014)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Εγκατάσταση και συντήρηση αναλογικών και ψηφιακών φορητών σεισμολογικών δικτύων για τη μελέτη των σεισμοτεκτονικών ιδιοτήτων ή της εξέλιξης σεισμικών δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές.
 • Γεωφυσικές μετρήσεις υπαίθρου για γεωτεχνικές και αρχαιομετρικές μελέτες
 • Συμμετοχή στην εγκατάσταση και λειτουργία του μόνιμου δικτύου σεισμογράφων του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- Διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήμάτος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

 • “Μηχανικές Ταλαντώσεις και Ελαστικά Κύματα”
 • “Εισαγωγή στη Σεισμολογία”,
 • “Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Ι”,
 • “Εφαρμοσμένη Σεισμολογία”,

- Διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

 • “Γεωφυσικές Διασκοπήσεις στην Αναζήτηση Γεωθερμικών Πεδίων”
 • “Προχωρημένη Εφαρμοσμένη Σεισμολογία”
 • “Εφαρμογή Η/Υ στη Λύση Γεωφυσικών Προβλημάτων”

- Διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

 • “Τεχνική Σεισμολογία-Εδαφοδυναμική”

- Μέλος (ή κύριος επιβλέπων) σε Μεταπτυχιακές Διατριβές Ειδίκευσης και Διδακτορικές Διατριβές


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μικροσεισμική μελέτη διάφορων περιοχών του ελληνικού χώρου.
 • Μελέτη σεισμικών ακολουθιών.
 • Μελέτη σεισμικότητας του ελληνικού χώρου.
 • Πρόγνωση σεισμών με βάση χρονικώς εξαρτώμενα μοντέλα.
 • Μελέτη σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου.
 • Εφαρμογή της κλασματικής ανάλυσης (fractal analysis) στη σεισμικότητα του ελληνικού
  ώρου.
 • Ποσοτικοποίηση των σεισμών - Κλίμακες μεγεθών και σχέσεις μεταξύ τους.
 • Ομογενοποίηση καταλόγων σεισμών
 • Κατανομή των τάσεων στο χώρο του Αιγαίου με βάση στοιχεία από μηχανισμούς γένεσης σεισμών
 • Μελέτη της δομής του φλοιού του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου.
 • Μέσης διάρκειας πρόγνωση σεισμών με τη μέθοδο της επιταχυνόμενης και επιβραδυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (εκπρόσωπος του Τομέα Γεωφυσικής)
 • Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Ένωση Ελλήνων Γεωφυσικών
 • Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων
 • Αμερικανική Σεισμολογική Εταιρία