Σκορδύλης Εμμανουήλ
Καθηγητής Σεισμολογίας
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310-991411
E-mail: manolis@geo.auth.gr

Skype: manolis_sc
Βιογραφικο Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1982)
 • Διδακτορικό Σεισμολογίας Α.Π.Θ. (1985)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Institute IRIGM, Joseph Fourier University, Grenoble, France
 • School of Environmental Sciences, East Anglia University, Norwich, UK
 • Seismological Institute, Academy of Sciences, Tirana, Albania
 • Institute of Meteorology and Geophysics, University of Frankfurt, Germany
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Συνεργαζόμενος ερευνητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1987–1989)
 • Σεισμολόγος ΕΔΤΠ/ΑΤ Α.Π.Θ. (1989–1998)
 • Λέκτορας, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1998–2003)
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (2003–2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (2009-2014)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών δικτύων αναλογικών και ψηφιακών σεισμογράφων για σεισμοτεκτονικές μελέτες και/ή παρακολούθηση εξέλιξης σεισμικών εξάρσεων.
 • Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για γεωτεχνικές μελέτες, ανίχνευση υδροφορίας και μελέτες αρχαιομετρίας.
 • Συμμετοχή στην εγκατάσταση και λειτουργία του Σεισμολογικού Δικτύου του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ και του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

- Σειρά μαθημάτων σχετικών με τη Σεισμολογία σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ:

 • «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Ι»,
 • «Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον»,
 • «Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα»,
 • «Εισαγωγή στη Σεισμολογία»,
 • «Τεχνική Σεισμολογία» και
 • «Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφομηχανική»

- Σειρά μαθημάτων σχετικών με τη Σεισμολογία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ:

 • «Γένεση – Διάδοση – Καταγραφή Σεισμικών Κυμάτων»,
 • «Προχωρημένη Εφαρμοσμένη Σεισμολογία»,
 • «Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφομηχανική» και
 • «Χρήση Η/Υ στη λύση Γεωφυσικών Προβλημάτων»

- Επίβλεψη 39 διπλωματικών εργασιών (2 σε εξέλιξη), 10 Διατριβών Ειδίκευσης (μία σε εξέλιξη) και 6 Διδακτορικών Διατριβών.

- Εκπαιδευτής σε θέματα Σεισμολογίας σε Ομάδες Διάσωσης (υπό την Πολιτική Προστασία)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Σεισμοτεκτονική
 • Σεισμικές ακολουθίες
 • Χρονικά μεταβαλλόμενη σεισμικότητα
 • Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών
 • Μελέτη σεισμικότητας - πιθανοκρατικά μοντέλα.
 • Κλίμακες μεγεθών – Σύνθεση-ομογενοποίηση τοπικών και παγκόσμιων καταλόγων σεισμών

Συμμετοχή σε 73 ερευνητικά προγράμματα Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κριτής εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά, καθώς και εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε τόμους πρακτικών διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Περισσότερες από 110 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
 • Περισσότερες από 2000 ετεροαναφορές.
 • Συν-συγγραφέας σε 1 βιβλίο και σε 2 special volumes.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Συμμετοχή σε 40 διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια, σε όλα, σχεδόν, με προφορικές εισηγήσεις.
 • Σε 4 εξ αυτών ως προσκεκλημένος ομιλητής.
 • Σε 2 εξ αυτών ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (εκπρόσωπος του Τομέα Γεωφυσικής)
 • Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Ένωση Ελλήνων Γεωφυσικών
 • Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων
https://www.researchgate.net/profile/Emmanuel-Scordilis/scores
https://scholar.google.com/citations?user=tdl7yOgAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0001-7350-9498
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603114312