Καρακαΐσης Γιώργος
Καθηγητής Σεισμολογίας
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998484
E-mail: karakais@geo.auth.gr

Ημερ. γέννησης : 1 Ιανουαρίου 1955

Επάγγελμα : Καθηγητής Σεισμολογίας

Πτυχία
:
Πτυχιούχος Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (1980)
Διδάκτορας Σεισμολογίας Α.Π.Θ. (1984)

Προηγούμενες Θέσεις

Λέκτορας, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1985–1989)

Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1989–1994)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέα Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (1994–2002)

Παρούσα Θέση : Καθηγητής Σεισμολογίας , Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. (2002–)

Εμπειρία Υπαίθρου : Συμμετοχή σε πολλά πειράματα και εργασίες υπαίθρου με σκοπό σεισμοτεκτονικές μελέτες και μελέτες σεισμικών ακολουθιών

Διδασκαλία : “Εισαγωγή στη Σεισμολογία” και “Φιλοσοφία της Επιστήμης” σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας και Φυσικής του Α.Π.Θ.

“Προχωρημένη Σεισμολογία” σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Επιστ. Ενώσεις :

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ένωση Ελλήνων Γεωφυσικών

Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών

Ευρωπαϊκή Γεωφυσική Εταιρία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

•  Μελέτη των σεισμικών ακολουθιών

•  Μελέτη των σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου

•  Πρόγνωση σεισμών του ελληνικού χώρου με στατιστικές μεθόδους

•  Δομή του φλοιού του Αιγαίου και των γύρω περιοχών

•  Μελέτη των παραμέτρων της σεισμικής εστίας

•  Προσομοίωση διάρρηξης στο ρήγμα με αριθμητικές μεθόδους

•  Πρόγνωση των σεισμών με βάση το χρονικά εξαρτώμενο μοντέλο

•  Μελέτη των διαφόρων φάσεων του σεισμικού κύκλου

•  Μελέτη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας

•  Επιταχυνόμενη σεισμική παραμόρφωση

Συνεργασία με Ξένα Ινστιτούτα

•  Με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Ινστιτούτου Ωκεανολογίας της Μόσχας.

•  Με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο του Erevan (Αρμενία).

•  Με το Disaster Prevention Research Institute ( Πανεπιστήμιο του Kyoto, Ιαπωνία ).

•  Με το Τμήμα Γεωλογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βυρητού (Λίβανος).

•  Με τα τους ακόλουθους ερευνητικούς φορείς στην Κίνα : Seismological Bureau of Shaanxi Province CSB (Xian), Seismological Bureau of Hebei Province CSB (Shijazhuang), Analysis and Prediction Center, CSB (Beijing), Geophysical Institute, CSB (Beijing).

Συμμετοχή σε Συνέδρια

•  1 ο Πανελλήνιο Γεωλογικό Συνέδριο, Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, Αθήνα, 14-17 Δεκεμβρίου 1983

•  Σεισμοί και Κατασκευές, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, 20-24 Φεβρουαρίου 1984

•  2 ο Γεωλογικό Διήμερο, Ε.Γ.Ε.-Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων

•  XIX General Assembly of the European Seismological Committee, Moscow , 1-6 October 1984

•  Seminar on Ε arthquake Ρ rognostics, Berlin , 14-15 June 1985

•  3 rd Symposium on Analysis of Seismicity and on Seismic Risc, Liblice, 17-22 June 1985

•  12 th Regional Seminar on Earthquake Engineering, Halkidiki, 16-25 September 1985

•  1 st Bulgarian-Greek Symposium on the Geological Problems of the Broad Area of the Rhodope Massif, Smolyan , Bulgaria , 16-17 September 1987

•  1 st European School on Seismic Hazard Assessment, Athens , 9-16 May 1988

•  1 ο Συμπόσιο για τις Νέες Εξελίξεις στη Σεισμολογία και Γεωφυσική του Ελληνικού Χώρου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου 1988

•  1 ο Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής, Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας, Αθήνα, 19-21 Απριλίου 1989

•  2 ο Ελληνο-Βουλγαρικό Συμπόσιο για τα Γεωλογικά και Φυσικογεωγραφικά Προβλήματα της Μάζας της Ροδόπης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1989

•  XX General Assembly of I.U.G.G., Vienna , 11-24 August 1991

•  International Conference on Earthquake Prediction: State-of-the-Art, Strasbourg , 15-18 October 1991

•  6 ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στη Γεωλογία του Αιγαίου, Αθήνα, 25-27 Μαϊου 1992

•  VII Congress of the European Union of Geosciences, Strasbourg , 4-8 April 1993

•  2 ο Συνέδριο του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδος, Φλώρινα, 5-7 Μαϊου 1993

•  7 th Congress of the Geological Society of Greece , Thessaloniki , May 25-27, 1994

•  XXIV General Assembly of the European Seismological Commission, Athens , September 19-23, 1994

•  UNESCO, International Congress on Environment/Climate (ICEC 96), Rome , 4-8 March, 1996

•  MEDI-SIS Seismic Hazard, Fast Intervention, Rome , June 10-12, 1996

•  29 th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, Thessaloniki , Greece , 18-28 August 1997

•  Ημερίδα για το σεισμό της Αθήνας, Αθήνα, 1 Δεκέμβρη 1999

•  1 st Conference on Advances on Natural Hazards Mitigation, Athens , 3-4 November 1999

•  1 st BSEC International Workshop on Seismology and Seismic Risk Mitigation, Krasnodar , Russia , 17-18 May 2000

•  XXVII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Lisbon , Portugal , 10-15 September 2000

•  Ημερίδα: Θωράκιση της Θεσσαλονίκης από Φυσικές Καταστροφές, Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2000

•  Ημερίδα: Σεισμός-Προστασία και κρίσιμες επεμβάσεις. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, 6 Ιουλίου 2000

•  3 η Διμερής Συνάντηση Ελληνικού & Τουρκικού ICOMOS , Συμπόσιο: Σεισμοί και Μνημεία, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 20-21 Οκτωβρίου 2000

•  2 nd BSEC International Workshop on Seismology and Seismic Risk Mitigation, Thessaloniki , 7-10 June 2001

•  1 st Greek-Turkish Meeting on Scientific Collaboration on Natural Hazards, GSCP, Athens , 11-13 September 2001

•  9 ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001

•  2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίου 2001.

•  10 ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

•  Μελέτη σεισμικότητας και ενημέρωση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου [Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.]

•  Μακράς διάρκειας πρόγνωση σεισμών με σεισμικές μεθόδους [Ο.Α.Σ.Π.]

•  Μελέτη των σεισμών της Καλαμάτας [Ο.Α.Σ.Π.]

•  Εκπόνηση χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου [Ο.Α.Σ.Π.]

•  Εξάρτηση της ισχυρής σεισμικής κίνησης από τις ιδιότητες της σεισμικής εστίας και του δρόμου διάδοσης των σεισμικών κυμάτων [Γ.Γ.Ε.Τ.]

•  Πρόγνωση σεισμών [ EPOC I , Ε.Ε.]

•  Μελέτη ισχυρής σεισμικής κίνησης [ EPOC II , Ε.Ε.]

•  Γεωφυσική διασκόπηση μεταξύ των χ.θ. 45700 και χ.θ. 46900 του β΄κλάδου του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης-Κατερίνης [Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.]

•  Πολυκλαδική μελέτη προδρόμων φαινομένων στην περιοχή Θεσσαλίας [Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Πρόγνωσης Σεισμών]

•  Σεισμολογικές έρευνες στον ελληνικό χώρο με έμφαση στις ιδιότητες της σεισμικής πηγής και του μέσου διάδοσης για τον καθορισμό της σεισμικής επικινδυνότητας [Ο.Α.Σ.Π.]

•  AUTO - SEISMO - GEOTECH : Ένα αυτοματοποιημένο γεωτεχνικό πρόγραμμα για την πρόληψη – μείωση του σεισμικού κινδύνου σε πόλεις με υψηλή σεισμική δραστηριότητα στα πλαίσια λεπτομερούς μικροζωνικής μελέτης, [ΕΠΕΤ ΙΙ]

•  Μελέτη ισχυρής σεισμικής κίνησης, [ EPOCH II , Ε.Ε.]

•  Μελέτες σεισμικότητας και εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου και του φράγματος Ιλαρίωνα [ΔΕΗ]

•  Μελέτες σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας της θέσης κατασκευής του Νοσοκομείου Σερρών [ΔΕΠΑΝΟΜ]

•  Μελέτες σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας και εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας στη θέση κατασκευής του Νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού [ΔΕΗ]

•  Μελέτες σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή Κεραμίδι Πιερίας [ΔΕΠΑΝΟΜ]

•  Σεισμολογικές έρευνες στον ελληνικό χώρο με έμφαση στις ιδιότητες της σεισμικής πηγής και του μέσου διάδοσης για τον καθορισμό της σεισμικής επικινδυνότητας [ΟΑΣΠ]

•  Αυτόματος προσδιορισμός σε πραγματικό χρόνο σεισμικών επικέντρων και επεξεργασίας σεισμικών σημάτων [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]

•  Έλεγχος και επίδειξη καταγραφής ενός πλήρως οπτικού μικροσεισμικού δικτύου σε μία σεισμικά ενεργό περιοχή [ DG XII , Ευρωπαϊκή Ένωση]

•  Σεισμοτεκτονικές μελέτες και μελέτες χρονικά εξαρτώμενης σεισμικότητας στην Ελλάδα και στην Κίνα [Γ.Γ.Ε.Τ.]

•  Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής της σεισμικότητας στην Ελλάδα και στην Κίνα [Γ.Γ.Ε.Τ.]

•  Μελέτες σεισμικότητας σε συνδυασμό με το σεισμικό κύκλο [Γ.Γ.Ε.Τ.]

•  Θεωρητική έρευνα πάνω στην πρόγνωση των σεισμών και τον προσδιορισμό ζωνών με σεισμικό δυναμικό [ ENVIROMENT , DG XII ] επιστημονικώς υπεύθυνος

•  Πρόγνωση παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης σε περιοχές με παρόμοιο σεισμοτεκτονικό περιβάλλον (Ελλάδα-Ιταλία) [Γ.Γ.Ε.Τ.] επιστημονικώς υπεύθυνος

•  Μελέτη της σεισμικότητας και προκαταρκτική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας σε επιλεγμένες θέσεις μεγάλων έργων υποδομής του ελληνικού χώρου [ΙΤΣΑΚ] επιστημονικώς υπεύθυνος

•  Συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων και εκπόνηση νέου χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας συμβατού με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και τον Ευρωκώδικα 8 [ΟΑΣΠ] επιστημονικώς υπεύθυνος

•  Χωροχρονική μεταβολή της σεισμικότητας στον Ελληνικό χώρο [ΟΑΣΠ] επιστημονικώς υπεύθυνος

Αξιολόγηση Έρευνας

Συμμετοχή στην αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από τους παρακάτω φορείς:

Γ.Γ.Ε.Τ. : α) 1991, β) 1999

DGXII (Ευρωπαϊκή Ένωση) : α) 1999, β) Φεβρουάριος 2001, γ) Οκτώβριος 2001

Κριτής εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά, σε ειδικούς Τόμους Συνεδρίων, καθώς και εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε Τόμους Πρακτικών Ελληνικών Συνεδρίων.