Κοντοπούλου Δέσποινα
Ομότιμη Καθηγήτρια
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998485
E-mail: despi@geo.auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα